ชมรมช่างท้องถิ่นเวียงแก่น

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
sharethis
ดู: 1030|ตอบกลับ: 49

"เรียนให้เก่งขึ้นได้ด้วยการพัฒนาสมองซีกขวา"

[คัดลอกลิงก์]
ออฟไลน์
 ตำเเหน่ง: ผู้อำนวยการกองช่าง 8
 UID:  8323   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง: 
 โพสต์: ()
 สตางค์:  
 ความดี: 
 เครดิต: 19882
 เพศ: I'm »ðÐÇÈË£¡
 ระดับการอ่าน100
 ออนไลน์:  ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 14-5-2012
 เข้าล่าสุด: 1-1-1970
โพสต์ 9-2-2013 08:02:32 |ดูโพสต์ทั้งหมด

"เรียนให้เก่งขึ้นได้ด้วยการพัฒนาสมองซีกขวา"

รู้หรือไม่ว่าระบบการทำงานของสมองทั้งสองซีกนั้นมีความต่างกัน คนที่เรียนหนังสือได้เก่ง จะสามารถจดจำเนื้อหาในชั้นเรียนหลังจากที่กลับไปถึงบ้านแล้วได้ถึง 70 เปอร์เซ็น ส่วนคนที่เรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งจะจดจำเนื้อหาได้แค่เพียง 30 เปอร์เซ็นเท่านั้น

เนื่องจากระบบกลไกการทำงานของสมองไม่เหมือนกัน จากผลการวิจัยจึงกล่าวได้ว่า สมองซีกซ้ายจะเรียนรู้ด้านตัวเลข ภาษา ระบบการคิดวิเคราะห์ มีเส้นตรงของสมองเป็นด้านความเครียดและความจำระยะสั้น ส่วนด้านจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆรวมถึงการจำเป็นภาพ รูปร่างลักษณะ จะทำงานโดยสมองซีกขวา มีส่วนโค้งของสมองช่วยในการผ่อนคลายและสร้างความจำระยะยาว

การทำงานของสมองซีกขวาได้รับการจดบันทึกมาช้านานแล้วว่ามีประสิทธิภาพจนน่าตกใจ เรื่องนี้ยืนยันได้จากเอกสารของมาร์คัส ที. ซิเซโร (Marcus T. Cicero) รัฐบุรุษและนักปราชญ์ชาวโรมัน ผู้มีชีวิตอยู่ในช่วง 2,500 ปีก่อน เขาใช้วิธีสร้างความจำผ่านจินตนาการ จดบันทึกรายชื่อและที่นั่งของทุกคนที่เข้าประชุมพรรคได้ครบทุกคน

จึงกล่าวได้ว่าซิเซโรเป็นทั้งนักคิด นักเขียนผู้ฝึกกระบวนการจำโดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาซึ่งคิดผ่านภาพในใจของสถานที่และสิ่งของที่เห็นเป็นประจำ

เราจึงควรเห็นความสำคัญในการสร้างจินตนาการเพื่อจดจำสาระต่างๆ คนที่เรียนหนังสือไม่เก่งจะสามารถพัฒนาขึ้นได้ด้วยการฝึกกระตุ้นสมองซีกขวาให้มากๆ จากการที่เคยท่องจำอย่างเดียวก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นการคิดตามเป็นภาพในใจแล้วเชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาที่อาจารย์สอนแทน และสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมดจากคำพูดของอาจารย์หรือไม่ก็ข้อความจากตำราเรียน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปวิเคราะห์เชิงเหตุผลที่สมองซีกซ้ายอัตโนมัติ

แต่ปัจจุบันเรากลับใช้สมองทั้งสองซีกไม่สมดุลกัน หากเราเรียนด้วยวิธีนี้ต่อไปเรื่อยๆ จินตนาการและความคิดเชิงสร้างสรรค์ก็จะเสื่อมถอยลง ด้วยเหตุนี้จึงมีการรณรงค์ด้วยสื่อหลายแขนงให้หันมาเล็งเห็นความสำคัญกับจินตนาการ เพราะผู้คนในยุคสมัยใหม่ยังขาดความคิดสร้างสรรค์เมื่อเทียบกับยุคอดีตทีใช้จินตนาการและความรู้สึกในการดำรงชีพเป็นอย่างมาก

วิธีฝึกฝนเบื้องต้นที่จะทำให้เราเรียนดีขึ้นคือการอ่านและการท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ การไปเที่ยวในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า การแบกกระเป๋าพักค้างแรมในที่ห่างไกล แต่หมายถึงการออกไปเดินในที่แปลกใหม่ ไปในที่ที่ไม่เคยไป เปิดโลกทัศน์ให้ใจของเราสดชื่น อาจจะเดินออกจากบ้านไปที่ไหนสักแห่งหนึ่ง ลองตั้งสมาธิ จดจ่ออยู่กับภาพที่เห็นเบื้องหน้า มองท้องฟ้า แสงแดดตามอาคารบ้านเรือน หรือขึ้นไปที่สูงๆเพื่อมองทิวทัศน์พร้อมกับปล่อยความคิดให้เป็นอิสระ เพราะการเปิดตามองภาพด้วยใจอันสงบนิ่งนั้นจะช่วยให้เราเกิดจินตนาการโลดแล่น อวัยวะตา หู จมูก ปาก ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบเชื่อมโยงให้สมองเกิดการจดจำทั้งสิ้น ถ้าตาไม่ดู หูไม่ฟัง ข้อมูลก็คงจะถูกเก็บบันทึกไว้ไม่ได้

ในส่วนการอ่านหนังสือก็ให้ใช้สมองซีกขวานึกภาพตามตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นจากเรื่องราวที่ประพันธ์ขึ้นของผู้เขียน ติดตามกระทั่งเนื้อเรื่องสิ้นสุดลง หากอ่านหนังสือหลายๆเล่มแต่ไม่มีเล่มไหนเลยที่เราจะใช้จินตนาการตามตัวละครได้จนจบเรื่อง ผลสรุปก็คงไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นัก

ฉะนั้นการพัฒนาสมองจึงต้องได้รับความร่วมมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง แค่เพียงระยะเวลาสั้นๆก็หมดกำลังใจ หรือล้มเลิกความตั้งใจก็คงไม่ทำให้เห็นผลถึงความเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าจะเรียนหนังสือไม่เก่งเอาเสียเลย พยายามเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นมา ก็ขอให้ลองปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกฝนเสียใหม่ ซึ่งบางครั้งเราอาจจะพยายามเรียนให้เก่งอย่างผิดวิธี รวมถึงสภาพจิตใจที่ท้อแท้ รู้สึกว่าไม่เอาไหนเลย เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนที่เรียนหนังสือได้เก่ง เหล่านี้ก็คือที่มาถึงการคิดไตร่ตรองที่ไม่มีเหตุผลถูกต้อง ว่าเกิดขึ้นจากอะไร เมื่อหัวใจห่อเหี่ยวแล้ว จะหยิบจับทำอะไรก็ดูไม่มีชีวิตชีวา

ฉะนั้นลองตั้งใจใหม่ ริเริ่มตั้งเป้าหมายให้แก่ตนเอง ขจัดความวิตกกังวลที่กลัวว่าจะทำไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นเพิ่มความมั่นใจให้แก่ตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ ลองฝึกใช้การจดจำเป็นภาพ แล้วคุณก็จะรู้สึกเหมือนเป็นนักศึกษาคนใหม่ในชั้นเรียน

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1บาท +2 ย่อ เหตุผล
tat + 2 ดูดีมีสาระ!

ดูบันทึกคะแนน

ออฟไลน์
 ตำเเหน่ง: รองผู้อำนวยการกองช่าง
 UID:  24818   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง: 
 โพสต์: ()
 สตางค์:  
 ความดี: 
 เครดิต: 1676
 เพศ: I'm »ðÐÇÈË£¡
 ระดับการอ่าน70
 ออนไลน์:  ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 8-11-2012
 เข้าล่าสุด: 1-1-1970
โพสต์ 9-2-2013 08:15:31 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณ สำหรับ บทความดีๆ

ออฟไลน์
 ตำเเหน่ง: รองผู้อำนวยการกองช่าง
 UID:  5751   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง: 
 โพสต์: ()
 สตางค์:  
 ความดี: 
 เครดิต: 1060
 เพศ: I'm »ðÐÇÈË£¡
 ระดับการอ่าน70
 ออนไลน์:  ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 29-2-2012
 เข้าล่าสุด: 1-1-1970
โพสต์ 9-2-2013 08:37:52 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

ออฟไลน์
 ตำเเหน่ง: รองผู้อำนวยการกองช่าง
 UID:  6255   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง: 
 โพสต์: ()
 สตางค์:  
 ความดี: 
 เครดิต: 1552
 เพศ: I'm »ðÐÇÈË£¡
 ระดับการอ่าน70
 ออนไลน์:  ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 19-3-2012
 เข้าล่าสุด: 1-1-1970
โพสต์ 9-2-2013 08:38:58 |ดูโพสต์ทั้งหมด
thank you

ออฟไลน์
 ตำเเหน่ง: นายช่างโยธาชำนาญงาน
 UID:  10933   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง: 
 โพสต์: ()
 สตางค์:  
 ความดี: 
 เครดิต: 375
 เพศ: I'm »ðÐÇÈË£¡
 ระดับการอ่าน30
 ออนไลน์:  ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 26-6-2012
 เข้าล่าสุด: 1-1-1970
โพสต์ 9-2-2013 09:17:19 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ

ออฟไลน์
 ตำเเหน่ง: รองผู้อำนวยการกองช่าง
 UID:  15366   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง: 
 โพสต์: ()
 สตางค์:  
 ความดี: 
 เครดิต: 1765
 เพศ: I'm »ðÐÇÈË£¡
 ระดับการอ่าน70
 ออนไลน์:  ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 15-8-2012
 เข้าล่าสุด: 1-1-1970
โพสต์ 9-2-2013 09:32:40 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

ออฟไลน์
 ตำเเหน่ง: รองผู้อำนวยการกองช่าง
 UID:  15833   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง: 
 โพสต์: ()
 สตางค์:  
 ความดี: 
 เครดิต: 2591
 เพศ: I'm »ðÐÇÈË£¡
 ระดับการอ่าน70
 ออนไลน์:  ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 19-8-2012
 เข้าล่าสุด: 1-1-1970
โพสต์ 9-2-2013 09:41:25 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณสำหรับเรื่องดีๆครับ


ออฟไลน์
 ตำเเหน่ง: นายช่างโยธาระดับอาวุโส
 UID:  15454   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง: 
 โพสต์: ()
 สตางค์:  
 ความดี: 
 เครดิต: 554
 เพศ: I'm »ðÐÇÈË£¡
 ระดับการอ่าน50
 ออนไลน์:  ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 16-8-2012
 เข้าล่าสุด: 1-1-1970
โพสต์ 9-2-2013 12:09:43 |ดูโพสต์ทั้งหมด
thx

ออฟไลน์
 ตำเเหน่ง: รองผู้อำนวยการกองช่าง
 UID:  17441   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง: 
 โพสต์: ()
 สตางค์:  
 ความดี: 
 เครดิต: 1449
 เพศ: I'm »ðÐÇÈË£¡
 ระดับการอ่าน70
 ออนไลน์:  ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 3-9-2012
 เข้าล่าสุด: 1-1-1970
โพสต์ 9-2-2013 13:45:05 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณสำหรับบทความครับ

ออฟไลน์
 ตำเเหน่ง: รองผู้อำนวยการกองช่าง
 UID:  25411   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง: 
 โพสต์: ()
 สตางค์:  
 ความดี: 
 เครดิต: 1293
 เพศ: I'm »ðÐÇÈË£¡
 ระดับการอ่าน70
 ออนไลน์:  ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 13-11-2012
 เข้าล่าสุด: 1-1-1970
โพสต์ 9-2-2013 14:27:42 |ดูโพสต์ทั้งหมด
thank it is so useful

ออฟไลน์
 ตำเเหน่ง: ผู้อำนวยการกองช่าง 7
 UID:  15688   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง: 
 โพสต์: ()
 สตางค์:  
 ความดี: 
 เครดิต: 5548
 เพศ: I'm »ðÐÇÈË£¡
 ระดับการอ่าน90
 ออนไลน์:  ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 18-8-2012
 เข้าล่าสุด: 1-1-1970
โพสต์ 9-2-2013 15:34:41 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

ออฟไลน์
 ตำเเหน่ง: นายช่างโยธาระดับอาวุโส
 UID:  12200   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง: 
 โพสต์: ()
 สตางค์:  
 ความดี: 
 เครดิต: 584
 เพศ: I'm »ðÐÇÈË£¡
 ระดับการอ่าน50
 ออนไลน์:  ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 10-7-2012
 เข้าล่าสุด: 1-1-1970
โพสต์ 9-2-2013 15:38:17 |ดูโพสต์ทั้งหมด

ออฟไลน์
 ตำเเหน่ง: รองผู้อำนวยการกองช่าง
 UID:  21105   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง: 
 โพสต์: ()
 สตางค์:  
 ความดี: 
 เครดิต: 1671
 เพศ: I'm »ðÐÇÈË£¡
 ระดับการอ่าน70
 ออนไลน์:  ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 4-10-2012
 เข้าล่าสุด: 1-1-1970
โพสต์ 9-2-2013 15:41:41 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณนะค่ะ

ออฟไลน์
 ตำเเหน่ง: รองผู้อำนวยการกองช่าง
 UID:  24443   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง: 
 โพสต์: ()
 สตางค์:  
 ความดี: 
 เครดิต: 884
 เพศ: I'm »ðÐÇÈË£¡
 ระดับการอ่าน70
 ออนไลน์:  ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 5-11-2012
 เข้าล่าสุด: 1-1-1970
โพสต์ 9-2-2013 16:42:17 |ดูโพสต์ทั้งหมด
พอดีไม่มีเวลาเท่าไหร่แล้วครับ..คุณนายรออยู่..

ออฟไลน์
 ตำเเหน่ง: ผู้อำนวยการกองช่าง 8
 UID:  221   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง: 
 โพสต์: ()
 สตางค์:  
 ความดี: 
 เครดิต: 23580
 เพศ: I'm »ðÐÇÈË£¡
 ระดับการอ่าน100
 ออนไลน์:  ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 4-9-2011
 เข้าล่าสุด: 1-1-1970
โพสต์ 9-2-2013 19:12:24 |ดูโพสต์ทั้งหมด
       
ขอบคุณ

ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

รายละเอียดเครดิต

Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|Archiver|ชมรมช่างท้องถิ่นเวียงแก่น  

GMT+7, 10-10-2015 11:57 , Processed in 0.049003 second(s), 48 queries , Xcache On.

Powered by Weekend Design Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้