03

คอนกรีตพรุน porous concrete ในชุมชนเมือง

ในปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่าสภาวะแวดล้อมของโลกนั้นเลวร้ายลงไปทุกที และอีกทั้งปัญหาสำคัญ คือ ปัญหาสภาวะโลกร้อน ดังนั้น จึงเกิดความต้องการในสิ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ ซึ่งงการคิดค้นวิจัยงานต่างๆจึงควรเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อโลกด้วย  และมีอีกหนึ่งงานวิจัยที่ถือว่าประโยชน์ในด้านนี้ คือ เทคโนโลยีในด้าน คอนกรีตพรุน (porous concrete) คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

spacer
autocad-2013-free-download-full

AutoCAD ไม่ใช่เพียงเส้นตรง เส้นโค้ง

เนื้อหาที่ผมจะกล่าวถึง AutoCAD ถัดไปนี้มาจากประสบการณ์ของการทำงานทั้งที่สำเร็จและผิดพลาดของผมเอง ส่วนหนึ่งก็จริงอยู่ แต่คงไม่ใช่ของตัวผมเองทั้งหมดแน่ๆ รากฐาน (Foundation) นั้นถูกหล่อขึ้นจากตำรา บทความในเว็บต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังมีส่วนรับน้ำหนักโครงสร้างประดุจเหล็กเสริมราวด์บาร์และโดเวลล์จากงานเขียนแบบที่ผ่านสายตา คำสอน คำทัก ข้อคิดเห็นอีกหลายท่านทั้งพี่ๆทั้งน้องๆร่วมสายวิชาชีพ ซึ่งทุกท่านคงมีที่มาและเป็นไปในทำนองเดียวกันนี้ ขออนุญาตนำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนี้มาถ่ายทอดสู่เพื่อนๆสมาชิก

spacer
อาคารโบราณสถาน กู่กาสิงห์

การเสริมความมั่นคง อาคารโบราณสถาน

ปัจจุบัน การเสริมความมั่นคง อาคารโบราณสถาน นั้นเป็นงานที่สำนักโบราณคดีทำอยู่ โดยให้สถาปนิกและวิศวกรทั่วไปออกแบบบูรณะ แล้วเสนอกรรมการพิจารณารูปแบบขออนุญาตซ่อมแซมโบราณสถานแต่ละชนิด การเสริมความมั่นคง อาคารโบราณสถานกระทำโดยวิศวกรโยธาเข้าไปสำรวจเป็นจุดๆ โดยอันดับแรกที่ต้องลงมือคือ

spacer
Aids-Virus

autocad virus ฆ่าได้!

ห่างหายการเขียนบทความให้เว็บ share4yotha ไปหลายเดือน ตามที่รับปากท่าน admin เอาไว้ วันนี้เลยขออนุญาตนำเสนอเรื่องของไวรัสที่มีผลกระทบต่อ AutoCAD โดยตรง  autocad virus ไวรัสคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะมาในรูปของไฟล์ .EXE แต่ autocad virus จะมาในรูปของไฟล์  AutoLISP และ VBA โดยอาศัยหลักการทำงานอัตโนมัติของสิ่งทั้งสองนี้ ที่สามารถกำหนดให้ทำงานเมื่อมีการเปิดไฟล์ .DWG ขึ้น หรืออยู่เส้นทางไฟล์ (Support File Search path) บนเว็บ share4yotha เท่าที่เป็นสมาชิกมาเกินครึ่งปีและเว็บอื่นๆในไทยในเทศ ก็มีพบบ้าง autocad virus ในแบบที่แฝง ที่ฝากมาในรูปของไฟล์ acad.fas, acad.vlx, acad.lsp ที่รวมอยู่พร้อมกับไฟล์ .dwg ในไฟล์ .ZIP หรือ .RAR พอแตกออกมา บางครั้งมันก็ถูกกำหนดไว้แบบไฟล์ซ่อน (Hidden files) ใครที่กำหนด Windows...

spacer
01

การติดตั้งชิ้นส่วน Precast concrete

ขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป precast concrete คือขั้นตอนทั้งหมดที่ทำในไซต์งานก่อสร้างหลังจากที่ชิ้นส่วนสำเร็จรูปถูกผลิตและจัดส่งมายังไซต์งาน เริ่มตั้งแต่การตรวจรับชิ้นส่วน  การกองเก็บชิ้นส่วนเพื่อรอการติดตั้ง  การจัดเตรียมเครื่องจักรสำหรับยกชิ้นส่วน  การวางแผนการติดตั้ง  การประกอบการติดตั้ง  ตลอดไปจนขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพการติดตั้ง เมื่อรถขนส่งได้จัดส่งชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป Precast Concrete มายังไซต์งานก่อสร้าง  ผู้ควบคุมงานต้องทำการตรวจรับสิ้นค้าตามมาตรฐานที่ตกลงกันไว้ ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว  เนื่องจากการตรวจรับสินค้าทำให้รถขนส่งต้องจอดกีดขวางการทำงานในไซต์งาน  อีกทั้งเวลาในการจัดส่งของรถแต่ละเที่ยวจะถูกกำหนตายตัวไว้ในแผนการจัดส่ง  หากการตรวจสอบสินค้าล่าช้าอาจทำให้การจัดส่งสิ้นในเที่ยวถัดไปต้องเลื่อนเวลาในการจัดส่งออกไป  ส่งผลให้แผนการติดตั้งต้องมีการปรับเลื่อนตามการจัดส่งที่ล่าช้าดังกล่าว  วิธีการตรวจรับชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป Precast Concrete ให้รวดเร็วและถูกต้องมีข้อแนะนำดังนี้

spacer